22/3/24

A partir de l’1 d’abril i fins al 30 de setembre de 2024, es posen a disposició de la ciutadania les places d’estacionament regulat de la zona de platges al districte de Sant Martí.

Per a la temporada de 2024, s’ofereixen 322 places d’area Blava que quedaran identificades amb pintura blava:

  • 83 places d’estacionament regulat a l’avinguda d’Icària, a la zona compresa entre el c. Joan Miró i el ptge. Llacuna.
  • 89 places d’estacionament regulat al c. Salvador Espriu, a la zona compresa entre el c. Frederic Mompou i el ptge. Llacuna.
  • 150 places d’estacionament regulat a l’av. Litoral, a la zona compresa entre el c. Joan Miró i el c. de la Jonquera, sobre avda.Litoral.

La tarifa d’area Blava aplicada en aquestes places serà la Tarifa B i l’import serà variable en funció del distintiu ambiental assignat a cada vehicle per part de la DGT. 

L’horari de regulació d’aquestes places durant la temporada 2024 serà de 9 h a 20 h de dilluns a diumenge, festius inclosos, amb un màxim de 2 hores d’estacionament. Cal recordar que, dins d’aquest l’horari, és obligatori obtenir el corresponent tiquet d’estacionament.

La regulació de l’estacionament a la zona de platges amb l’objectiu que el major número de persones es pugui beneficiar de poder estacionar a la via pública al costat de les platges urbanes i, per això, un cop arribat el temps màxim d’estacionament que indiqui el senyal vertical corresponent, cal deixar la plaça lliure per tal que sigui ocupada per una altra persona usuària. 


Utilitza SMOU per obtenir els tiquets d'estacionament 

Fes servir l'app SMOU per obtenir els tiquets d’estacionament en aquestes places regulades. Amb el servei 'Parquímetre', l'aplicació permet pagar l’estacionament regulat a les places Blaves i Verdes de Barcelona i dels municipis de l’Àrea Metropolitana de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de manera segura i en temps real pels dispositius de vigilància i, per tant, no és necessari anar al parquímetre ni tornar per deixar el tiquet al parabrisa del vehicle. A més, només es paga pels minuts reals d’estacionament.


Calendari de la temporada de platges

  • 01/04/2024: activació de l’estacionament regulat d’area Blava a les 322 places de la zona de platges.
  • 01/10/2024: desactivació de l’estacionament regulat d’area Blava a les 322 places de la zona de platges.


Per a més informació:

- Informació sobre area Blava
- Tarifes ambientals d’estacionament 2024


Descarrega't SMOU a l'App Store o a Google Play