Accessibilitat

Aquest lloc web s'ha implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o que accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les seves pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

A la URL https://www.smou.cat/ s’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

 • Multinavegador: Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

 • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, que permet que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i ofereix una experiència d'usuari gratificant.

 • Distraccions: S'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.

 • Imatges de text: En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text (excepte en les fotografies de l’encapçalament de la home).

 • Títols: Els títols de pàgina anomenen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

 • Contrast de colors: Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color del text i fons, etc.) s’han definit mitjançant el full d'estil. Compleixen les pautes de les WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell AA.

 • Formularis: Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

 • Idioma: L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Xarxes socials: Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

 • Reproductor d’audiovisuals: Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones cegues.

 • Audiovisuals: Els audiovisuals contenen audiodescripció, descripcions i subtítols.

 • Llenguatge: El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

El desenvolupament del web de SMOU, https://www.smou.cat/, s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Barcelona de serveis Municipals, S.A. es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts del web, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic accessibilitat [at] bsmsa.cat.